Утилізація відходів: що це таке і навіщо потрібно

Утилізація відходів – це повна їх ліквідація або обробка, в результаті якої з’являються нові матеріали та сировина, яка надалі використовується у вторинному виробництві, різні види пального.

Переробка сміття завдяки спеціальним компаніям, що надають послуги з утилізації, дозволяє ще раз використати його компоненти, знижуючи шкідливий вплив на навколишнє середовище.

На жаль, сьогодні існує серйозна проблема для екологічного стану всієї планети, яка обумовлена утилізацією сміття, що утворюється в результаті життєдіяльності людини. Утилізація надає людству можливість більш економічно використовувати обмежені природні ресурси та зменшити руйнівний вплив на екологію, а новітні технології розширюють можливості використання вторинної сировини у промисловості.

Типи відходів

Все сміття, яке потрапляє до контейнерів, поділяється на два види: виробничий та побутовий. Серед категорій виробничих відходів є:

 • Промислові: різноманітні варіанти відпрацьованих матеріалів, що втратили свої корисні властивості. Їх знешкоджують або переробляють з використанням новітніх технологій, заради зниження негативного впливу на екологію.
 • Медичні: відходи медичних закладів, які можуть наносити шкоду природі через бактеріологічний та інфекційний чинники.
 • Будівельні: залишки бетонних, цегляних споруд, лакофарбових матеріалів, штукатурки тощо.
 • Біологічні: м’ясні обрізки, частини органів та тканин тварин і тд.
 • Радіоактивні: небезпечні відходи, які становлять загрозу для навколишнього середовища через іонізуюче випромінювання.
 • А побутове сміття – це звичний людям пластик, картон, папір, скляна та алюмінієва тари, металеві та пластикові вироби і залишки харчових продуктів.
 • Вищенаведені категорії сміття належать до шкідливих, і, навіть, руйнівних чинників для планети. По важливості загрози вони поділяються на токсичні і нетоксичні, – це залежить від кількості небезпечних компонентів.

Серед класів небезпеки розрізняють:

 • Надзвичайно небезпечні – матеріали, що обладають токсичними властивостями та небезпечні як для людини, так і для навколишнього середовища.
 • Дуже небезпечні – через високу концентрацію важких металів сприяють погіршенню екології.
 • Небезпечні – пастоподібні олії та води, шкідливі викиди яких зберігаються в атмосфері понад 10 років.
 • Малонебезпечні – негативна взаємодія від контакту зберігається протягом 3-5 років (продукти нафтових та будівельних виробництв).
 • Безпечні – комунальні викиди, які не шкідливі для екології та людини.

Утилізація – навіщо вона потрібна

Досягаючи одразу декількох цілей, утилізація надає змогу вирішити одну з найнебезпечніших проблем сьогодення та врятувати планету для життя наших дітей та онуків. Серед них:

Фінансова економія. Завдяки сучасним технологіям, побутовий та промисловий тип відходів утворює цінне джерело сировини, яка коштує набагато дешевше.

Зниження рівню забруднення атмосфери вуглекислими парами, а також метаном. що використовується на сміттєвих полігонах. Через це темпи потепління зменшуються та вірогідність екологічних катастроф стає меншою.
Зниження споживання електроенергії, бо під час переробки алюмінію, металу, скла та пластику її використання значно менше.

Економія природних ресурсів, адже під час виготовлення паперу зберігаються лісові ресурси, а переробка скла та металу зменшує кількість видобутків корисних копалин.

Таким чином, переробку та утилізацію сміття можна вважати перспективним напрямом розвитку економіки та фінансової промисловості країни. Зацікавленість держав до вторинної переробки кожного дня лише зростає, адже кількість корисних копалин, що не відновлюються, стрімко зменшується.

Загальні правила утилізації сміття

Найважливішим правилом вважається: утилізація повинна знижувати небезпечність обробляємих відходів для навколишнього середовища та здоров’я людини, а для неї мають використовуватися сучасні, екологічні технології.

Перевезення сміття має відбуватися з використанням спеціального транспорту, обов’язково мають дотримуватися правила зберігання, а якщо відходи становлять бактеріальну небезпеку – вони належать до знищення, без усякої переробки. Оптимальні методи утилізації обираються шляхом визначення персонального варіанту для кожного типу відходів.

Етапи, через які проходять відходи під час переробки

Основними етапами утилізації класично вважаються:

Збір та сортування. В багатьох країнах, для спрощення цього етапу, використовуються спеціальні контейнери для різних видів сміття, а для вивозу використовуються окремо виділені автомобілі.

Транспортування сміття до призначених полігонів.Проведення заходів по знешкодженню небезпечності кожного виду відходів. у випадку, якщо він загрожує екології та людям.

Збереження на полігоні під час очікування переробки, яка має проводитися з максимальною швидкістю, задля забезпечення місця для нового сміття.

Переробка, в результаті якої відходи знищуються, наносячи мінімально можливу шкоду планеті або переробляються на корисні матеріали, які можуть бути використані і надалі.

Обов’язковим етапом утилізації вважається етап отримання ліцензії, яка наголошує, що компанія має необхідний транспорт, обладнання та компетентних співробітників, які ознайомлені з усіма правилами переробки.
Які існують способи утилізації
Спосіб переробки та утилізації сміття залежить від складу та категорії, до якої належать відходи:

Компостування: використовується під час обробки біологічних відходів, які мають змогу розкладатися під дією бактерій. Компостують відходи паперу, гній, побутові харчові відходи, а також інші, які утворюються у результаті сільськогосподарської діяльності.

Спалювання: використовується для утилізації медичних, лакофарбових, нафтопродуктів тощо. Відбувається методом розпалювання спеціальних пічок, температура яких сягає 1200 градусів.

Захоронення на полігонах: спосіб, використання якого дозволено лише через неможливість переробки та утилізації іншим шляхом.

Переробка задля отримання вторсировини: цей метод дозволяє отримувати нові матеріали, які можуть стати у нагоді під час вторинного виробництва. До переробки належать лише пластикові, скляні, металеві. деякі види побутового сміття та оброблений асфальт.

Регенерація, рекуперація та рециклінг відходів

Існує три основні напрямки переробки та утилізації сміття, серед яких:

Рециклінг – повернення різних видів відходів в технологічні процеси ( “вторинне використання”).

Найбільш ефективний метод, що запобігає великому споживанню нової сировини. Рециклінгом можна вважати: переробку для отримання вторсировини або повторне використання скляної тари.

Рекуперація – процес отримання корисних компонентів з відходів, які надалі можуть використовуватися у промисловості.

Таким чином відбувається переробка автомобілів, промислової техніки та багатьох видів пластику. Цінні компоненти, отримані внаслідок рекуперації, надалі використовуються у виготовленні різних виробів.

Регенерація – відновлення речовин та матеріалів, після якого вони повертаються у виробничий цикл.

Наприклад, з допомогою регенерації утилізують відпрацьовані олії, адже після очищення вони знов можуть бути використані по призначенню.

Також у сфері утилізації поступово набуває обертів енергетична утилізація. Цей процес обумовлений отриманням енергії з переробки ТБВ. а не її втратою. Новітня методика стає чудовим рішенням у питанні вирішення сміттєвої проблеми на планеті.

Несмотря на это уже с июля 2021 года в ФРГ был введен запрет на ряд одноразовых изделий из пластика. Под нее попали:

 • одноразовая посуда из обычного и биопластика;
 • трубочки для напитков;
 • одноразовые стаканы;
 • контейнеры из вспененного полистирола;
 • ватные палочки.

Эти ограничения были введены в соответствии с принятой в 2019 году директивой по борьбе с пластиком в Евросоюзе.

Также некоторое время назад были внесены поправки в закон, отвечающий за упаковку. Они предусматривают создание финансовых и экономических стимулов для производителей тех упаковок, которые принадлежат переработке, а были приняты для поощрения использования вторичных материалов и использования многоразовых упаковок. В рамках расширенной ответственности эти нововведения касаются дистрибьюторов. производителей и продавцов

Несмотря на тяжелые времена и некоторые трудности, возникающие в геометрической прогрессии, Германия уверенно стоит на пути развития переработки и утилизации отходов, а другие страны имеют хороший пример успешного развития.